CHENILLE MEDIUM

.: SELEZIONA IL MODELLO/COLORE :.


BLACK

Euro 1,47BLUE DUN

Euro 1,47IRON BLUE

Euro 1,47DK BROWN

Euro 1,47CHOCOLATE BROWN

Euro 1,47CAHILL

Euro 1,47DK GREY

Euro 1,47GREY

Euro 1,47BORDEAUX

Euro 1,47GINGER

Euro 1,47ORANGE

Euro 1,47VIOLET

Euro 1,47DK OLIVE

Euro 1,47LT OLIVE

Euro 1,47CINNAMON

Euro 1,47WHITE

Euro 1,47